Events

Padmavati Nirvah Aadhar Yojana

Manibhadra Sadhna Shivir

Kinkari Sadhna Shivir

more...

Padmavati Nirvah Aadhar Yojana

Program Details :

Under the divine presence of Paramhans Sadgurudev Shri Rahuleshwaranand Ji –

1. Inauguration of Monthly Food Donation program to Adivasis
2. Guru Diksha (Initiation) to spiritual aspirants

Time : Afternoon onwards
Venue : Varsale, Vada, Distt. Palghar, Maharashtra